FACULTATEA DE ȘTIINȚE A UNIVERSITĂȚII LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

organizează pentru anul 2011-2012 admitere in domeniul FIZICA, acreditat:

 

pentru programul de licenta Fizica informatica, program nou, autorizat sa functioneze

   

INSCRIERI

In perioada11 – 19 IULIE 2011, orele 9.00-15.00, la Facultatea de Științe, str. Dr. Ion Rațiu nr. 5-7

.

Acte necesare pentru înscriere la programele de licenta    (descarca pliant)

·       Dosar plic

·       Cerere tip ( la înscriere, de la secretariatul de înscriere ce va funcționa la sediul facultății)

·       Diploma de bacalaureat sau echivalenta ( original/ copie legalizată)

·       Foaia matricolă sau echivalenta

·       Certificatul  de naștere în copie legalizată

·       Adeverință medicală tip

·       3 fotografii tip carte (buletin) de identitate

·       Taxă de înscriere: 100 RON

 

 

Informații suplimentare și noutăți la: http://stiinte.ulbsibiu.ro/depphysics e-mail: depphysics@ulbsibiu.ro  sau la numărul de telefon : 0269-217802.