• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FISE DISCIPLINE - AN UNIVERSITAR 2016-2017 - LICENTA

DEPARTAMENTUL DE  MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

DOMENIUL INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ANUL 1

- Algoritmi si structuri de date

- Arhitectura sistemelor de calcul

- Educatie fizica sem 1

- Educatie fizica sem 2

- Elemente de algebra si structuri algebrice

- Elemente de analiza n dimensionala

- Elemente de analiza reala

- Geometrie computationla

- Logica computationala

- Limba engleza sem 1

- Limba engleza sem 2

- Programare Orientata pe Obiecte

- Programare procedurala

- Sisteme de procesare a documentelor

- Software computational

- Tehnici de programare

 

 

SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ANUL 2

- Algoritmica grafelor

- Baze de date

- Calcul numeric

- Educatie fizica sem 1

- Educatie fizica sem 2

- Grafica computerizata

- Metode avansate de programare

- Probabilitati si statistica

- Retele de calculatoare

- Sisteme de gestiune a bazelor de date

- Limba engleza sem 1

- Limba engleza sem 2

- Sisteme de operare

- Structuri avansate de date

- Tehnologii web

 

 

SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ANUL 3

- Dezvoltarea de aplicatii cu arhitectura modern

- Dezvoltarea de aplicatii mobile pentru android

- Inteligenta artificiala

- Limbaje formale si automate

- Modelarea proceselor economice

- Procesarea imaginilor

- Programare distribuita

- Proiectarea aplicatiilor cu interfata grafica in medii vizuale

- Sisteme de operare distribuite