Facultatea de Știinte
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Mobilităţi ERASMUS+ 2017-2018


 

- Lista studenţilor selecţionaţi în şedinţa din 30.03.2017

 

Calendar - mobilităţi Erasmus+ în anul universitar 2016-2017:
- Ședință de informare: Joi, 16.03.2017, ora 14:00, sala A18
- Depunerea dosarelor de inscriere: 16 – 29.03.2017 la secretariatul decanatului, între orele 9:00-15:00
- Ședință de selecție: Joi, 30.03.2017, ora 14:00, Sala de Consiliu
- Detaliile despre Erasmus

 

Criterii de eligibilitate şi de selecţie pentru înscriere:

- înmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoaşterea limbii ţării respective (sau cel puţin limba engleză, franceză sau germană)
- competenţe lingvistice bune
- rezultate academice bune
- promovarea integrală a tuturor examenelor din anii anteriori
- în cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu şi practică a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documente necesare înscrierii:

- formular de candidatură (Anexa 5)
- CV de tip Europass actualizat (în limbă străină)
- scrisoare de intenţie/motivaţie redactată în limba străină
- rezultate academice (extras după situaţia şcolară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenţi). Media de studii minim 7 până la momentul selecţiei
- fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat (opţional)
- Atestat de limbă străină care să certifice cunoaşterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)
- Angajament student în ultimul an de licenţă, de înscriere în anul 1 de Master (Anexa 6)

 

Obs. În data de 23 martie 2017, ora 13:30, Centrul de Limbi Străine (Facultatea de Litere și Arte) va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germana pentru viitorii studenți Erasmus in vederea obținerii certificatului care atestă cunoașterea limbii respective (pentru studenții care nu dețin deja un astfel de certificat lingvistic).

 

Studenții care doresc să participe la evaluarea lingvistică, din data de 23.03.2017, de la Centrul de Limbi Străine (Facultatea de Litere și Arte) sunt rugați să o contacteze prin e-mail pe doamna Asist. univ. dr. Andreea Maria Teodorescu la adresa andreea.teodorescu@ulbsibiu și să menționeze la ce limbă străină doresc să obțină certificatul lingvistic (engleză, franceză, germană).

 

Alte informaţii:

- studenţii cu nevoi speciale (cei care beneficiază de bursă specială) şi studenţii de etnie rromă beneficiază de granturi speciale
- în conformitate cu regulile programului, pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcţie de ţara de destinaţie. (Anexa 1)
- grantul ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare
- problemele legate de cazare (rezervarea locului la cămin) sunt în sarcina studentului Erasmus
- studenţii selectaţi vor contacta personal serviciile de relaţii internaţionale ale universităţilor partenere, în vederea obţinerii invitaţiei şi întocmirii dosarului de studiu
- examenele promovate în cursul stagiului Erasmus vor fi echivalate în cadrul facultăţii, conform Cartei Erasmus. (Anexa 7)

 

Dosarele de concurs cu documentele cerute de regulament se vor depune la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe în perioada 16 martie – 29 martie 2017.

 

Selecţia va consta, pe lângă evaluarea documentelor din dosarul de candidatură şi într-un interviu cu comisia de selecţie.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descărcate de la următorul link: DocumenteErasmus2017.rarLista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI  ERASMUS Anexa 7)
Afiș Erasmus General
Afiș de informare
Afiș de selecție
Regulament mobilitati Erasmus 2017Persoana de contact:
Lector dr. Laura Stoica 
Colectivul de Informatica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.cacovean@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A