Facultatea de Știinte
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Mobilităţi de studiu ERASMUS+ (2017-2018)
Runda 2


Data: 27.10.2017

Mobilitati de studiu in cadrul programului  Erasmus+ cu tarile partenere din UE.

 


- Lista studenţilor selecţionaţi în şedinţa din 16.11.2017 (Tabel nominal)

 

Calendarul concursului
Sedinta de informare: Miercuri, 1.11.2017, ora 14:00, sala A18
Depunerea dosarelor de inscriere: 2.11.2017  – 15.11.2017, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
Sedinta de selectie: Joi, 16.11.2017, ora 14:00, sala Birou Consiliu

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura (Anexa 5-formular tipizat)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda

 

Observatie. In cazul in care candidatul nu detine un certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Pentru inscriere la testarea de limba candidatii trebuie sa trimita un e-mail catre Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.roin care sa mentioneze limba la care doresc sa fie testati si apoi vor fi informati de data  cand va avea loc testarea.

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:
- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2017runda2.zip


Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
Afiș Erasmus General
Afiș de informare
Afiș de selecție
Carta studetului Erasmus

 

Persoana de contact:
Conf. univ. dr. Laura Stoica 
Colectivul de Informatică
Departamentul de Matematică și Informatică
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locație birou: Etaj II, Corpul A

 

Mobilităţi ERASMUS+ Axa KA107 (2017-2018)


Data: 23.10.2017

Mobilități de studiu în cadrul programului  Erasmus+ Partner Countries (Erasmus+/axa KA107 cu țările partenere din afara Uniunii Europene: China, Indonezia, SUA, Filipine, Cambogia, Serbia, Argentina, Rusia).

 

Selecția se adresează studenților din anii 2 și 3 - licență și studenților masteranzi.

- Lista locurilor disponibile

 

Pentru selecția mobilităților de studiu cu țările partenere comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese.
Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.

 

Dosarele de candidatură trebuie să cuprindă:
- Formular de candidatură (formular tipizat)
- CV Europass
- Scrisoare de intenție/motivație
- rezultate academice (foaia matricolă)
- atestat de limbă străină

 

Dosarele de candidatura se depun la Serviciul de Relatii Internationale si Programe Comunitare (SRIPC), Bvd. Victoriei nr. 10 (cladirea rectoratului).

 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 6.11.2017, astfel încât rezultatele să fie centralizate în timp util pentru începerea mobilității de studiu din semestrul al II-lea al acestui an academic.

 

Mai multe informatii si modele de formulare tipizate se pot gasi pe site-ul SRIPC: international.ulbsibiu.ro

 

Persoana de contact:
Conf. univ. dr. Laura Stoica 
Colectivul de Informatică
Departamentul de Matematică și Informatică
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locație birou: Etaj II, Corpul A

 

Mobilităţi de studiu ERASMUS+ 2017-2018


Data: 30.03.2017

- Lista studenţilor selecţionaţi în şedinţa din 30.03.2017

 

Calendar - mobilităţi Erasmus+ în anul universitar 2016-2017:
- Ședință de informare: Joi, 16.03.2017, ora 14:00, sala A18
- Depunerea dosarelor de inscriere: 16 – 29.03.2017 la secretariatul decanatului, între orele 9:00-15:00
- Ședință de selecție: Joi, 30.03.2017, ora 14:00, Sala de Consiliu
- Detaliile despre Erasmus

 

Criterii de eligibilitate şi de selecţie pentru înscriere:
- înmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoaşterea limbii ţării respective (sau cel puţin limba engleză, franceză sau germană)
- competenţe lingvistice bune
- rezultate academice bune
- promovarea integrală a tuturor examenelor din anii anteriori
- în cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu şi practică a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documente necesare înscrierii:

- formular de candidatură (Anexa 5)
- CV de tip Europass actualizat (în limbă străină)
- scrisoare de intenţie/motivaţie redactată în limba străină
- rezultate academice (extras după situaţia şcolară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenţi). Media de studii minim 7 până la momentul selecţiei
- fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat (opţional)
- Atestat de limbă străină care să certifice cunoaşterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)
- Angajament student în ultimul an de licenţă, de înscriere în anul 1 de Master (Anexa 6)

 

Obs. În data de 23 martie 2017, ora 13:30, Centrul de Limbi Străine (Facultatea de Litere și Arte) va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germana pentru viitorii studenți Erasmus in vederea obținerii certificatului care atestă cunoașterea limbii respective (pentru studenții care nu dețin deja un astfel de certificat lingvistic).

 

Studenții care doresc să participe la evaluarea lingvistică, din data de 23.03.2017, de la Centrul de Limbi Străine (Facultatea de Litere și Arte) sunt rugați să o contacteze prin e-mail pe doamna Asist. univ. dr. Andreea Maria Teodorescu la adresa andreea.teodorescu@ulbsibiu și să menționeze la ce limbă străină doresc să obțină certificatul lingvistic (engleză, franceză, germană).

 

Alte informaţii:

- studenţii cu nevoi speciale (cei care beneficiază de bursă specială) şi studenţii de etnie rromă beneficiază de granturi speciale
- în conformitate cu regulile programului, pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcţie de ţara de destinaţie. (Anexa 1)
- grantul ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare
- problemele legate de cazare (rezervarea locului la cămin) sunt în sarcina studentului Erasmus
- studenţii selectaţi vor contacta personal serviciile de relaţii internaţionale ale universităţilor partenere, în vederea obţinerii invitaţiei şi întocmirii dosarului de studiu
- examenele promovate în cursul stagiului Erasmus vor fi echivalate în cadrul facultăţii, conform Cartei Erasmus. (Anexa 7)

 

Dosarele de concurs cu documentele cerute de regulament se vor depune la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe în perioada 16 martie – 29 martie 2017.

 

Selecţia va consta, pe lângă evaluarea documentelor din dosarul de candidatură şi într-un interviu cu comisia de selecţie.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descărcate de la următorul link: DocumenteErasmus2017.rar


Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI  ERASMUS Anexa 7)
Afiș Erasmus General
Afiș de informare
Afiș de selecție
Regulament mobilitati Erasmus 2017Persoana de contact:
Lector dr. Laura Stoica 
Colectivul de Informatica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.cacovean@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A