• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CONDUCERE FACULTATE

 

DECAN

Conf. univ. dr. Angela Maria BĂNĂDUC

Domenii de activitate ştiinţifică :
- Ecologia şi managementul sistemelor acvatice continentale
- Conservarea biodiversităţii
- Sistematică: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera
Tel: +40-(269) 21.66.42, int.11
E-mail: angela.banaduc@ulbsibiu.ro

 

PRODECAN

Conf. univ. dr. Mihai SANISLAV

Domenii de activitate ştiinţifică :
- Teoria şi metodica Educaţiei Fizice şi Sportului
- Metodologia cercetării ştiinţifice în Educaţie Fizică şi Sport
- Management în Educaţie Fizică şi Sport
Tel: +40-(269) 21.66.42, int.13
E-mail: mihai_sanislav@yahoo.com


PRODECAN

Conf. univ. dr. Florin SOFONEA

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Q calcul
- Analiză numerică
- Teoria aproximării

Tel: +40-(269) 21.66.42, int.19
E-mail: florin.sofonea@ulbsibiu.ro