Facultatea de Știinte
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
<

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE
2016-2020
Calendarul ședințelor ordinare ale Consiliului Facultății de Științe


Departamentul
Grad didactic / Nume Prenume
Decanat
1 Decan - Conf.univ.dr. Angela Maria Bănăduc
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
2 Prodecan - Conf.univ.dr. Mihai Sanislav
mihai_sanislav@yahoo.com
3 Prodecan - Conf.univ.dr. Florin Sofonea
florin.sofonea@ulbsibiu.ro
sofoneaflorin@yahoo.com

Departamentul de
Matematică şi Informatică
Domeniul Matematică
1 Director Departament - Prof.univ.dr.Mugur Acu
mugur.acu@ulbsibiu.ro
2 Prof.univ.dr. Nicolae Secelean
nicolae.secelean@ulbsibiu.ro
3 Conf.univ.dr. Adrian Branga
adrian_branga@yahoo.com
4 Conf. univ.dr. Ana Maria Acu
acuana77@yahoo.com
Domeniul Informatică
1 Prof.univ.dr. Dana Simian
dana.simian@ulbsibiu.ro
2 Lect.univ.dr.Pitic Elena Alina
alina.pitic@ulbsibiu.ro
3 Lector univ.dr. Mircea Neamţu
mircea.neamtu@ulbsibiu.ro
4 Lector univ.dr. Daniel Hunyadi
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

Departamentul de
Ştiinţa Mediului, Fizică, Educaţie Fizică și Sport
Domeniul Ecologie şi Protecţia
Mediului
1 Director Departament - Lect.univ.dr.Voichita Gheoca
vgheoca@yahoo.com
2 Lector univ.dr. Mărioara Costea
marioara_costea@yahoo.com
3 Lector univ.dr. Daniela Ilie
iliedf@yahoo.com
Domeniul Fizică
1 Prof.univ.dr. Dan Chicea
danchicea@ulbsibiu.ro
  Domeniul Educaţie Fizică şi Sport  
1 Lect.univ.dr. Iulian Stoian
iulian.stoian@ulbsibiu.ro
2 Lector univ.dr. Ioan Teodor Hăşmăşan
pit_nutzu@yahoo.com
3 Lect. univ.dr. Alexandru Hulpuş
alex_hulpus@yahoo.com

Reprezentanţii Studenţilor
Studenţi
1 Maier Teodora
INFO, an II
mm.theo@yahoo.com
2 Cata I.Raul Ioan
MIA, an I
cataraulcnav@gmail.com
3 Cic Niculina Viorica
BIO, an II
niculinaviorica53@yahoo.com
4 Florea Larisa Ioana
MI, an II
florea_larisa97@yahoo.com
5 Opris A.I. Laura Eugenia
EFSS, II
laura_swim95@yahoo.com
6 Muntean Iulia Maria
EPM an III
iuliamaria.muntean@yahoo.com
Total cadre didactice
18
Total studenţi
6
Total membrii
Consiliu facultate
24