Facultatea de Știinte
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

COMISIILE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE

APROBATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE DIN DATA DE 06.12.2017

1.COMISIA DE CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

1.  Prof.univ.dr. CHICEA DAN                       preşedinte
2. Prof.univ.dr. SECELEAN NICOLAE         membru
3. Prof.univ.dr. SIMIAN DANA                        membru
4. Conf.univ.dr. BĂNĂDUC ANGELA          membru
5.  Conf.univ.dr. BRANGA ADRIAN              membru
6. Conf.univ.dr. ACU ANA MARIA                  membru
7. Lector univ.dr. HUNYADI DANIEL           membru
8. Student  MUNTEAN IULIA     membru  (EPM III)

 

2.COMISIA DE PROGRAME ACADEMICE

1. Conf:.univ.dr. SANISLAV MIHAI             preşedinte

2. Prof.univ.dr. SIMIAN DANA                      membru

3. Prof.univ.dr. CHICEA DAN                      membru

4. Conf.univ.dr.BĂNĂDUC ANGELA       membru

5. Conf.univ.dr. ACU ANA MARIA               membru

6. Lector univ.dr. GHEOCA VOICHIŢA      membru

7. Lector univ.dr. HUNYADI DANIEL          membru

8. Lector univ.dr. STOIAN IULIAN               membru

9. Student  OPRIŞ LAURA EUGENIA        membru  (EFSS II)

 

3.COMISIA DE PARTENERIATE INTERNAŢIONALE

1. Lector univ.dr. GHEOCA VOICHIŢA     preşedinte

2. Prof.univ.dr. CHICEA DAN                     membru

3. Prof.univ.dr. SIMIAN DANA                    membru

4. Conf.univ.dr. SOFONEA FLORIN         membru

5. Conf.univ.dr. ACU ANA MARIA              membru

6. Lector univ.dr. HUNYADI DANIEL         membru

7. Lector univ.dr. HULPUŞ ALEXANDRU   membru

8. Lector univ.dr. HĂŞMĂŞAN IOAN          membru

9. Lector univ. dr. ILIE DANIELA                 membru        

10. Student  OPRIŞ LAURA EUGENIA       membru  (EFSS II)  

 

4.COMISIA DE PARTENERIATE CU MEDIUL SOCIO ECONOMIC

1. Conf.univ.dr. SOFONEA FLORIN         preşednte

2. Prof.univ.dr. SECELEAN NICOLAE     membru

3. Lector univ.dr. PITIC ALINA                     membru        

4. Lector univ.dr. NEAMŢU MIRCEA         membru

5. Lector univ dr. ILIE DANIELA                 membru

6. Student  CIC NICULINA VIORICA  membru  (BIO II)

7. Student  FLOREA LARISA  membru  (MI II)

                                                                                    
5. COMISIA DE MARKETING ŞI PUBLICITATE

1. Prof.univ.dr. ACU MUGUR                     preşedinte

2. Conf.univ.dr. BĂNĂDUC ANGELA     membru

3. Lector univ.dr. HULPUŞ ALEXANDRU membru

4. Lector univ.dr. COSTEA MARIOARA   membru

5. Lector univ.dr. NEAMŢU MIRCEA         membru

6. Student  CĂTA RAUL IOAN                   membru  (MIA I)

 

6. COMISIA ECONOMICĂ

1. Prof.univ.dr. SIMIAN DANA                    preşedinte

2. Prof.univ.dr. ACU MUGUR                     membru

3. Conf.univ.dr. BĂNĂDUC ANGELA     membru

4. Conf.univ.dr. SOFONEA FLORIN         membru

5. Conf.univ.dr. SANISLAV MIHAI             membru

6. Conf.univ.dr. BRANGA ADRIAN           membru

7. Lector univ.dr. GHEOCA VOICHIŢA    membru

8. Lector univ.dr. STOIAN IULIAN              membru

9. Student  MAIER TEODORA        membru  (I II)

 

7.COMISIA SOCIALĂ ŞI ACTIVITĂŢI STUDENŢEŞTI

1. Lector univ.dr. STOIAN IULIAN              preşedinte

2. Conf.univ.dr. SANISLAV MIHAI             membru

3. Lector univ.dr. COSTEA MARIOARA   membru

4. Lector univ. dr. ILIE DANIELA                 membru

5. Lector univ.dr. PITIC ALINA                     membru

6. Lector univ.dr. HĂŞMĂŞAN IOAN          membru

7. Student  CĂTA RAUL IOAN                   membru  (MIA I)