• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denumiere centru Director Contact
Centrul de Cercetare în Știința Comunicării și Tehnologia Informației Director: Prof. univ. dr. Dana Simian http://stiinte.ulbsibiu.ro/info/csit/
Centrul de Cercetare de Ecologie Aplicată Director: Conf. univ. dr. Angela Bănăduc http://appliedecologysibiu.wordpress.com/
Centrul de Cercetare în medicină respiratorie pediatrică Director: Prof. univ. dr. Dan Chicea http://centre.ulbsibiu.ro/ccmrp/html/
Centrul de Cercetare în Matematici și Aplicații Director: Conf. univ. dr. Florin Sofonea http://stiinte.ulbsibiu.ro/seminar%20cercetare%20numerica/index.html